Inscripcions

Les inscripcions es tramitarán a través de la web de la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya (FCOC) orientacio.cat. El termini d'inscripcions sense recàrrec finalitza el divendres 31 d'agost.

No es podran fer inscripcions del dissabte 1 a divendres 7 de setembre. Només s'accepataran inscripcions el mateix dia de la cursa, amb el recàrrec corresponent.

Les inscripcions és realitzaran cadascuna al club organitzador:

Per la cursa de Llarga Distància de dissabte, s'haurà de fer el pagament al CC del Club Orientació Berguedà: 2081-0485-31-3300003888 (Caixa Penedès).

Per la cursa de Mitja Distància de diumenge, s'haurà de fer el pagament al CC del Club Esportiu Farra-O: 2100-8270-90-2100021302 (La Caixa).

Les inscripcions no es consideraran realitzades fins que no es realitzi el pagament mitançant transferència al compte corrent de cada club tot indicant el codi proporcionat en fer la inscripció per la web, o nom del club. Els pagaments realitzats més tard del dilluns 3 de setembre també es consideraran inscripcions fora de termini i hauran d’abonar el recàrrec corresponent.

Taula de preus per cursa:

Tots els competidors hauran d'estar federats per la FCOC en qualsevol de les seves modalitats. Els qui no disposin de llicència federativa de la temporada hauran de treure's una llicència temporal per poder participar en la competició. 
Els federats FEEC amb modalitats C, D o E que no siguin federats FCOC estan exempts de tramitar la llicència temporal exceptuant en les categories HD-Elit. Tanmateix, hauran de presentar la tarja federativa FEEC el dia de la cursa.
ATENCIÓ: Els dorsals romandran penjats en la zona de competició i cadascú és responsable de recollir el seu i portar-lo de forma visible en la zona de sortides i durant tota la cursa. Recordeu que el dorsal serà  diferent per a cadascuna de les curses. Aquelles persones que no trobin penjat el seu dorsal a la zona habilitada s'hauran de dirigir a la zona d'inscripcions per resoldre la seva incidència.