Llarga Distància

Aparcament:
L'aparcament estarà situat en un camp de conreu, degudament senyalitzat. S'haurà de seguir les indicacions del personal organitzador.


Dorsals:
Trobareu el dorsal penjat a la zona d'inscripcions. Si un corredor no troba el seu dorsal penjat haurà de passar per la taula d'incidències.

L'organització NO disposarà d'agulles imperdibles. Cada corredor haurà de portar els seus.

Els mapes NO es recolliran al final de la cursa, cada corredor serà responsable del ús que en pugui fer, confiem en el FAIR PLAY dels participants.
 
Si un corredor abandona, haurà de passar obligatòriament per la taula de descàrrega de l'sportident.


Distàncies i desnivells:


Les categories de Correxic sortiran des de la Guarderia.


Sortides:
Es procedirà segons el següent sistema:
Minut –3: El corredor netejarà la seva tarja electrònica
Minut –2: El corredor podrà recollir la descripció de controls i comprovar la tarja electrònica.
Minut –1: El corredor es situarà davant la caixa dels mapes de la seva categoria, esperant que soni el rellotge de sortida, i podrà recollir el seu mapa i sortir. El corredor és el responsable de mirar que el mapa correspongui a la seva categoria, així com la descripció de controls.


Sortida amb retard:  
Si un corredor, per qualsevol circumstància arriba tard a la sortida, s’ha de dirigir al jutge de sortides, i després de realitzar les corresponents comprovacions, li indicarà els passos a seguir perquè es pugui iniciar la cursa l’abans possible. L’hora però que constarà serà la que tenia assignada en un principi i no la de la sortida real. No es realitzarà cap canvi en les hores de sortida.

És obligatori passar pel triangle i així està reflexat en el mapa. Els corredors/es que no hi passin seran desqualificats.


Serveis:
- Avituallament líguid durant la cursa i líquid i sòlid al finalitzar.
- Guarderia (cal tenir en compte, però, que els pares només podran deixar-hi els nens l’estona que estiguin en cursa).
- WC químics
- Ambulància  
- Bar a càrrec d'alumnes de l'Institut de Gironella, podreu comprar-hi entrepans i algunes begudes.Organització:
     Direcció de cursa: Ramon Aubets
     Direcció tècnica i traçats: Ramon Aubets i Dani Castellà
     Sistema Sportident: Lleí Viles i Dídac Fort (Pau Curriu suplent)
     Inscripcions: Andreu Soler
     Controlador FCOC: -
     Jurat tècnic:   Jordi Bruguera
                         Benet Totusaus
                         - (controlador)
                         Dani Castellà (organització)